Monthly Archives: October 2008


31 Oct 2008, Copenhagen, DENMARK First performance of ‘raptus’ by Ensemble TM+ Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Havesalen

Ensemble TM+