Monthly Archives: March 2009


6 Mar 2009 ‘tromobone’ for tape 7 Mar 2009 ‘raptus’ for ensemble 11 Mar 2009 ‘9’ versionfor alto flute & guitar Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Copenhagen, DENMARK

Pulsar Festival 2009