Pulsar Festival 2009


6 Mar 2009
‘tromobone’ for tape

7 Mar 2009
‘raptus’ for ensemble

11 Mar 2009
‘9’ versionfor alto flute & guitar

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium, Copenhagen, DENMARK