plasma


title
duration
instrumentation
year composed
dedicated to
premiere
plasma
18 min
horn & electronics
2016
Elena Kakaliagou
Elena Kakaliagou, 2016, Athens, Greece