Josefine Opsahl | Sterna


2 Oct, kl.17, Copenhagen, DK

Josefine Opsahl performs Sterna at the Danish National Museum for Politikens Forlag releasing Tom Buk Swienty’s new book: ‘Det Ensomme Hjerte’.